TRISHNA

Modry Efekt



błękitna suka
ur. 21. 04. 2014

wł. Agnieszka Sowa Modry Efekt



Champion Polski

1 x BOS
3 x CAC



rodowód


potomstwo

O: Ch. Pl QUORAZON Modry Efekt

M: Int Ch. Ch. Pl,Sk,Lt
Pl,Lt,De Club Ch. BIS Pl, Lt Club

IRIMI Modry Efekt
galeria Trishny


16 miesięcy



16 miesięcy

16 miesięcy



6 miesięcy
Trishna 9 tygodni
4 tygodnie
3 tygodnie
13 dni