BOSTON Modry Efekt

pies błękitny
ur. 30 03 2003
wł.
Jaromir Jarząb, Częstochowa
I dosk kl pośrednia
w klasie mł. 2 x II dosk, 1 x III dosk
w kl szczeniąt 2 x wo

rodowód


O: Int.Ch Ch.Pl.
IZYDOR MediumM: Ch.Pl. SUZANNE
VEGA Herbu Zadora
GALERIA BOSTONA
18 miesięcy
6,5 miesiąca 11 miesięcy 15 miesięcy
7 tygodni 6,5 miesiąca 7 tygodni